background

Kim thu sét phóng tia tiên đạo sớm
(E.S.E) LIVAR - Thổ Nhĩ Kỳ

LIVAR

LIVAR_AX210

Mô tả

Kim thu sét chủ động của hãng LIVAR(Thổ Nhĩ Kỳ)

Bán kính bảo vệ 131m. Test dòng sét 150kA

catologue chi tiết sản phẩm quý khách  vui lòng download:

https://drive.google.com/drive/folders/14ououWqXAvj6FL5y_o0CsBXccupDIlsc?usp=sharing